Psihološki vidiki revmatičnih bolezni

Ljudje z revmatičnimi boleznimi imajo pogosto tudi psihične težave. Psihični dejavniki, kot so dolgotrajen stres ali depresija, lahko vplivajo na nastanek nekaterih revmatičnih bolečinskih sindromov. Še pogosteje pa revmatična bolezen zaradi kroničnih bolečin, neprijetnega zdravljenja, možnih nepopravljivih okvar na skeletu in drugih organih ter s tem tudi številnih socialnoekonomskih posledic sproži pri posamezniku psihične motnje.
Psihične motnje bolnikom in njihovim svojcem povzročajo dodatno trpljenje, ovirajo zdravljenje revmatične bolezni in bistveno poslabšajo kakovost življenja. Žal so psihične motnje tako kot pri drugih bolnikih s kronično telesno boleznijo pogosto neprepoznane in neustrezno zdravljene.