Priročnik
za revmatike
Rehabilitacija v naravnih zdraviliščih

Kdaj je potrebno zdravljenje v naravnih zdraviliščih?

Zdravljenje v naravnem zdravilišču

Kdaj je potrebno zdravljenje v naravnih zdraviliščih?

Zdravljenje v naravnih zdraviliščih ima pri nas zelo dolgo tradicijo in je uveljavljena oblika fizikalnega zdravljenja revmatikov ter jo v okvirih možnosti s pridom izkoriščamo pri njihovi rehabilitaciji. Učinkovitost in vsestransko korist takega zdravljenja so dokazali tudi s številnimi raziskavami. Predvsem pri nekaterih skupinah revmatikov in ob poslabšanjih bolezni bi bile potrebne pogostejše napotitve v naravna zdravilišča. Vendar pa so pri nas dejanske možnosti za tako zdravljenje, ki jih priznava naš zdravstveni sistem, precej omejene.

Rehabilitacija v naravnih zdraviliščih združuje in izkorišča:

Voda omogoča razbremenitev telesne teže, nudi upor, potreben za krepitev mišic, in ugodno vpliva na zvečevanje sklepne gibljivosti, zato je plavanje odlična vadba. Naravno zdravilišče s termalno vodo ponuja tudi vsestransko ugodje in telesno ter duševno sprostitev.
 

Zdravljenje v naravnem zdravilišču

Pri nas imajo bolniki z določenimi revmatičnimi boleznimi in ob izpolnjevanju določenih pogojev vsaki dve leti pravico do brezplačnega zdravljenja v naravnem zdravilišču. Pri nekaterih vnetnih revmatičnih boleznih pa bi bilo nujno potrebno zdravljenje vsako leto. To velja predvsem za tiste z novoodkrito vnetno boleznijo hrbtenice, poslabšanjem vnetnih revmatičnih bolezni in stanje po ortopedskih operacijah ter drugih posegih. Žal strokovni dokazi o uspešnosti tega zdravljenja niso upoštevani. Omejujejo jih seveda predvsem premajhna finančna sredstva, namenjena za tovrstno zdravljenje in rehabilitacijo.