Rehabilitacija v naravnih zdraviliščih

Kdaj je potrebno zdravljenje v naravnih zdraviliščih?

Zdravljenje v naravnem zdravilišču

Kdaj je potrebno zdravljenje v naravnih zdraviliščih?

Zdravljenje v naravnih zdraviliščih ima pri nas zelo dolgo tradicijo in je uveljavljena oblika fizikalnega zdravljenja revmatikov ter jo v okvirih možnosti s pridom izkoriščamo pri njihovi rehabilitaciji. Učinkovitost in vsestransko korist takega zdravljenja so dokazali tudi s številnimi raziskavami. Predvsem pri nekaterih skupinah revmatikov in ob poslabšanjih bolezni bi bile potrebne pogostejše napotitve v naravna zdravilišča. Vendar pa so pri nas dejanske možnosti za tako zdravljenje, ki jih priznava naš zdravstveni sistem, precej omejene.

Rehabilitacija v naravnih zdraviliščih združuje in izkorišča:

  • ugoden učinek naravnih dejavnikov, predvsem tople vode in ozračja ter prijetno in spremenjeno življenjsko okolje 
  • razne metode fizioterapije in delovne terapije v sodobno urejenih, dobro opremljenih zdravstvenih objektih 
  • možnost rekreativne, vzdržljivostne vadbe in vadbe proti uporu 
  • izobraževanje in vzpodbujanje bolnika, da bo doma nadaljeval z redno vadbo in zdravim načinom življenja

Voda omogoča razbremenitev telesne teže, nudi upor, potreben za krepitev mišic, in ugodno vpliva na zvečevanje sklepne gibljivosti, zato je plavanje odlična vadba. Naravno zdravilišče s termalno vodo ponuja tudi vsestransko ugodje in telesno ter duševno sprostitev.
 

Zdravljenje v naravnem zdravilišču

Pri nas imajo bolniki z določenimi revmatičnimi boleznimi in ob izpolnjevanju določenih pogojev vsaki dve leti pravico do brezplačnega zdravljenja v naravnem zdravilišču. Pri nekaterih vnetnih revmatičnih boleznih pa bi bilo nujno potrebno zdravljenje vsako leto. To velja predvsem za tiste z novoodkrito vnetno boleznijo hrbtenice, poslabšanjem vnetnih revmatičnih bolezni in stanje po ortopedskih operacijah ter drugih posegih. Žal strokovni dokazi o uspešnosti tega zdravljenja niso upoštevani. Omejujejo jih seveda predvsem premajhna finančna sredstva, namenjena za tovrstno zdravljenje in rehabilitacijo.