Revmatične težave in znaki revmatičnih bolezni

V nadaljevanju bodo opisane revmatične težave in simptomi ter znaki pri posameznih revmatičnih bolezni, ker je potrebno, da ste z njimi dobro seznanjeni.

Zdravniki revmatologi pogosto uporabljamo tuja poimenovanja in izraze, ki označujejo težave in znake pri posameznih boleznih, pri tem pa dostikrat pozabljamo, da so ti izrazi ljudem tuji in neznani. Zaradi večnega pomanjkanja časa v ambulantah posamezniku ne uspemo pojasniti vseh teh izrazov, kar vzbuja nepotrebno zaskrbljenost, ker ne veste, kaj se za temi »skrivnostnimi« izrazi in poimenovanji skriva. V knjižici bomo pojasnili, kaj pomeni, kadar sklepi samo bolijo, kaj se dogaja, kadar sklepi tudi otečejo, kdaj se pojavljajo bolečine v mišicah, katera čutila so lahko prizadeta pri revmatičnih boleznih. Nadalje bomo opisali še spremembe na koži, živcih in notranjih organih, ki se prav tako lahko pojavljajo pri različnih revmatičnih boleznih.