Rehabilitacija revmatika

Kaj je rehabilitacija?

Katere oblike rehabilitacije poznamo?


Kaj je rehabilitacija?

Rehabilitacija revmatika vključuje različne ukrepe in postopke, ki jih izvajamo za zmanjšanje in odpravljanje okvar, prizadetosti in oviranosti. Revmatikom pomaga ohranjati čim boljšo telesno, duševno in družbeno usposobljenost za čimbolj normalno in ustvarjalno življenje.
 Najpomembnejše pri rehabilitaciji je aktivno sodelovanje vsakega posameznika. Program rehabilitacije mora biti sestavljen tako, da upošteva želje in potrebe revmatika, mu je v veselje in je tudi učinkovit.

Uspešnost rehabilitacije revmatika je odvisna od skupinskega dela, ki naj bi združevalo dejavnosti različnih strokovnjakov: družinskega zdravnika, revmatologa, ortopeda, psihologa in psihiatra, zdravnikov drugih specialnosti, medicinske sestre, fizioterapevta, delovnega terapevta in socialnega delavca. Ena od nalog članov skupine je tudi vzgoja bolnika in svojcev. Zaželeno je, da družina in skupnost, v kateri revmatik živi, po svojih močeh pomagata in sodelujeta v programu rehabilitacije.
 Z rehabilitacijo revmatika začnemo čimprej, najbolje takoj na začetku bolezni, ko ima pretežno preventivni namen: preprečuje nastanek deformacij, skrajšav in slabenje mišic. Rehabilitacijo redno spremljamo in prilagajamo njen program posamezniku ter preverjamo njegove sposobnosti. Vedno mora potekati sočasno z zdravljenjem revmatizma z zdravili in trajati ves čas bolezni, izvajati se mora predvsem doma in občasno v različnih ustanovah.

Katere oblike rehabilitacije poznamo?

Rehabilitacija zajema različne postopke in metode. Opisali bomo predvsem fizioterapijo in rehabilitacijo v naravnih zdraviliščih, delovna terapija pa je obravnavana v posebnem poglavju.

Oblike rehabilitacije so:

  • fizioterapija
  • delovna terapija
  • rehabilitacija v naravnih zdraviliščih

V rehabilitacijo v širšem smislu sodijo tudi psihološko in sociološko svetovanje, svetovanje in pomoč pri pripravi na morebitni operativni poseg in pooperativna rehabilitacija.